Domů Aktuality MOST ProTibet změnil vizuální styl

MOST ProTibet změnil vizuální styl

588

Rozhodli jsme se změnit vizuální styl MOSTu ProTibet. Bylo potřeba sjednotit prvky a vytvořit jednotný celek, který bude reprezentovat, kdo jsme, co děláme a čeho chceme dosáhnout. Přečtěte si, co nás k tomu motivovalo a jak to probíhalo.

Dlouho jsme přemýšleli nad tím, jak změnu, ke které nás to táhlo, uchopit. Původní stav našeho vizuálního stylu byl roztříštěný, nejednotný, chyběla tomu jednotící myšlenka a odpověď na otázku, proč je vizuální styl zrovna takový. Bylo to dáno historickým vývojem – kombinovaly se nápady bez jednotné myšlenky. Řekli jsme si, že to chceme změnit a jednoznačně si říct kdo jsme, co děláme dobře, za čím si stojíme a to vše v novém stylu vyjádřit. Ukázat, v čem jsme dobří. Získat novou energii. A předvést, že už nejsme začátečníci. Jsme profesionálové.

Původní vizuální styl dostatečně nereflektoval to, co jsme dokázali a na co jsme hrdí. To jsme se rozhodli změnit. Chtěli jsme získat nový styl, který by nás reprezentoval a ve kterém bychom se cítili dobře a byli na něj hrdí. Chtěli jsme najít něco, co máme všichni společného. Aby to nebyl jenom nápis MOST bez kousku vlastních emocí, zážitků a zkušeností. Aby MOST ProTibet symbolizoval naše vnitřní pocity a emoce.

Na proces vytváření nového vizuálu jsme se připravovali. Dlouho jsme přemýšleli nad prvky, které by symbolizovaly naši práci a prostředí, ve kterém se pohybujeme. Prvky, které mají hlubší význam. Prvky, které propojují. Prvky, které ukazují na pocity, které v nás MOST ProTibet vyvolává a pocity, které bychom rádi předali veřejnosti. Když jsme si tyto body ujasnili, každý z nás vybral předměty a vjemy, které symbolizují jednotlivé vzpomínky a emoce spojené se značkou MOST ProTibet. V kanceláři jsme shromáždili několik artefaktů, které pro každého z nás symbolizují nějakým způsobem vztah, který máme k naší práci.

A začali jsme tvořit. Postupně jsme vyřazovali předměty, u kterých jsme zjistili, že dostatečně nesymbolizují to, co MOST ProTibet dělá a které nedávají veřejnosti jasnou zprávu. Touto selekcí jsme vybrali předměty a emoce, u kterých jsme přesvědčeni, že stoprocentně symbolizují vše, čím MOST ProTibet je.

Jedním z hlavních prvků je mrak, který symbolizuje volnost, nespoutanost a má pěkný tvar – kulatý a jemný. Tibet bývá označován jako střecha světa, nad ním už jsou jen mraky a nebe. Do Himálaje pravidelně létáme – jsme jako vítr a dynamika je nám vlastní. Mrak je symbol, na kterém jsme se spontánně všichni shodli a který nám Himálaje a jejich atmosféru připomíná.

Důležitým prvkem je žlutá barva. Barva kamene, barva země. Jedná se o poutací prvek, svítící žlutá poutá pozornost. Hledali jsme symbol, ve kterém jsme ukotveni, a z hledání vyšel pískový kámen přivezený z Himálaje. Tvořili jsme a hráli si se žlutou barvou, až jsme získali jasnou žlutou, která je jako slunce, plná života a radosti.

A posledním neméně důležitým prvkem je písmo. Ponechali jsme červenou barvu, která nás provází od začátku. Symbolizuje nás i Tibet – červená roucha mnichů najdete v každé tibetské vesnici. Písmo je moderní s tvrdými a pevnými liniemi, bez okrasných detailů. Je symbolem ukotvení, pevnosti a svázanosti se zemí. Slouží jako přímý kontrast k obláčkům.

Za pomoc a spolupráci při tvorbě nového vizuálu děkujeme Filipu Zajacovi, jehož odborné znalosti nám pomohly nasměrovat změnu tím správným směrem.