Domů Aktuality Novinky z klášteru Namgyal – Mníšci se stěhují z TCV přímo do...

Novinky z klášteru Namgyal – Mníšci se stěhují z TCV přímo do kláštera

1244

V současné době je v projektu Adopce ProTibet zapojeno téměř dvacet buddhistických mnichů z kláštera Namgyal v severoindické Dharamsale. Podařilo se postavit novou klášterní budovu a malí mniši tak mohou studovat všechny předměty v klášterním prostředí.

Doposud neměli malí mniši k dispozici prostor k výuce moderních předmětů, takže matematiku, vědy nebo angličtinu navštěvovali ve škole spadající pod Tibetan Children´s Village v Dharamsale.

Nyní se podařilo postavit novou klášterní budovu, ve které bude probíhat veškerá výuka. Malí mníšci tak budou studovat všechny předměty v klášterním prostředí.

Tenzin Choklang ze sekretariátu kláštera Namgyal nám napsal: „Cílem je zprostředkovat mladým mnichům kvalitní moderní i buddhistické vzdělání a poskytnout jim příjemné studijní podmínky v prostředí kláštera.“

Adopce ProTibet podporuje vzdělání buddhistických mnichů a mnišek, v tradičních i moderních předmětech. Učí se tibetštinu, tibetskou gramatiku, hindštinu, angličtinu, matematiku nebo filozofii. Postupně se vzdělávají v tradičních rituálech, v budoucnu budou schopni udržovat buddhistické tradice pro další generace. Váš příspěvek podpoří jejich vzdělání a náklady na stravu, oblečení a lékařskou péči.

Chci podpořit malého mníška

Klášter Namgyal
Byl založen v letech 1440-1480, v současné době v něm žije téměř dvě stě mnichů, kteří se zabývají studiem hlavních buddhistických nauk a zároveň studují i moderní předměty. Klášter Namgyal je osobním klášterem Jeho Svatosti dalajlamy v Dharamsale.