Domů Produkty ProTibet Koza ProTibet – Darujte kozu tibetským nomádům

Koza ProTibet – Darujte kozu tibetským nomádům

1621

Tibetští nomádi žijí u hranic s Tibetem v oblasti Čhangthangu stejným tradičním způsobem života podobně jako dříve. Jsou důležitým prvkem tradiční tibetské kultury, a proto se od roku 2011 snažíme ve spolupráci s Tibetskou exilovou vládou podporovat nejchudší nomádské rodiny, v oblasti žije přes 1 500 nomádů. Pomáháme padesáti nomádským rodinám, které žijí v nesnadných podmínkách ve výškách nad 4 500 m n. m., kterým jsme od roku 2010 v oblasti předali celkem 635 kašmírských koz.

V minulém roce jsme nomádům z jedenácti nejchudších rodin z vesnice Henle předali sto deset kašmírských koz, díky kterým mohou rozmnožit svá stáda a uživit své rodiny. Ve vesnici Sumdho, kde pomáháme nomádům od roku 2010, jsme i tento rok přispěli na nákup krmiva pro kozy, které je důležité v zimě a v případě sněhových kalamit.

Nomádi se starají zejména o kozy a ovce. Zvířata produkují mléko, máslo, trochu vlny a pašmínu. Mnoha rodinám tyto produkty stačí k uživení jen přes léto a v zimě musí jídlo a někdy také krmivo pro kozy kupovat. Peníze získávají např. prodejem vlny, tkaných koberců nebo pletených výrobků. Pokud však přijdou o větší část stáda koz, přestanou být soběstační. Nejchudší z nich jsou pak nuceni zbylé stádo prodat a musí přesídlit do exilových vesnic v centrálním Ladaku, kde se snaží najít si práci.

Zapojte se i Vy a kupte Kozu ProTibet

Díky Vám a Vaší koze bude mít další rodina dost mléka, sýra i vlny na další zimu. A v příštím roce i další kůzlata! V našem e-shopu můžete koupit zdravou kozu formou darovacího certifikátu v hodnotě 900 Kč. Poštou Vám pošleme darovací certifikát, do kterého si můžete vepsat věnování. 80 % z Vašeho daru uhradí nákup kozy a 20 % pak pokryje náklady spojené s realizací projektu.

Koza_ProTibet
Kozy jsou přerozdělovány na základě monitoringu nejchudších rodin v oblastech, kde nomádi žijí. Monitoring vychází ze spolupráce s exilovou vládou a starosty jednotlivých komunit.

Darované kašmírské kozy představují plemena, která jsou fyziologicky dobře přizpůsobena podmínkám panujících na náhorních pláních. Dbáme také na to, aby byla nakoupena zdravá zvířata, která produkují kvalitní mléko, vlnu, rodí zdravá mláďata a tím zajišťují rozšíření stáda.

Děkujeme, že pomáháte tibetským nomádům s námi. #kozaprotibet