Domů ProTibet naživo Přímo z Tibetu – Premiér Lobsang Sangay vyzývá svět, aby pomohl skoncovat...

Přímo z Tibetu – Premiér Lobsang Sangay vyzývá svět, aby pomohl skoncovat s útlakem v Tibetu

718

Pravidelně pro vás překládáme aktuální články týkající se Tibeťanů přímo v Tibetu. Dnes přinášíme zprávu o výročí povstání ve Lhase a proslovu premiéra tibetské exilové vlády. #přímoztibetu

K 60. výročí Tibetského národního povstání premiér tibetské exilové vlády, Lobsang Sangay, oficiálně vyhlašuje rok 2019 „Rokem oddanosti“, aby zajistil, že boj o svobodu Tibetu půjde dál kupředu.

„Chci vyzvat všechny lidi z celého světa, kteří milují svobodu, aby pomohli skoncovat s tyranií v Tibetu a připojili se k boji proti beztrestnosti“, říká premiér.

Občané Tibetu a podporovatelé z celého světa k šedesátému výročí tibetského národní povstání  vzdali čest všem Tibeťanům, kteří obětovali své životy pro boj za svobodu národa.

Tuto událost si připomínáme každý rok vždy 10. března, aby se nezapomnělo na tibetské národní povstání z roku 1959 proti čínské invazi a následnou okupaci Tibetu.

V Dharamsale v Indii se 10. března tisíce Tibeťanů a podporovatelů shromažďují na nádvoří tibetského chrámu v McLeod Ganj, aby si společně připomněli povstání ve Lhase.

„Když čínská armáda poprvé napochodovala do Tibetu, slíbila, že vybuduje „pouze jednu silnici“, která přinese mír a prosperitu pro občany Tibetu. Jakmile však byla cesta dokončena, přijelo ještě více vojáků s tanky a se zbraněmi a obsadilo celou tibetskou plošinu“, řekl Lobsang Sangay, premiér tibetské exilové vlády.

Pan premiér Sangay ještě říká: „Před šedesáti lety v tento den v roce 1959 tibetský lid povstal proti okupující čínské armádě. Se svými pěstmi nataženými do vzduchu, naši bratři a sestry kráčeli společně, aby ukázali Číně, že Země sněhu je tibetské teritorium. „Tibet patří Tibeťanům,“ křičeli. Stojíc v pevné jednotě ochránili a zajistili bezpečnost našeho nejvyššího lamy, Jeho Svatosti velkého 14. dalajlamy. “

„Během posledních šesti desetiletí vláda v Pekingu brutálně potlačuje tibetský lid, odepírá nám základní lidská práva a uplatňuje politiku, která má za úkol vymýtit tibetský jazyk, kulturu, jedinečnou identitu a duchovní cvičení. V podstatě se Čína záměrně snaží vymýtit tibetskou civilizaci z povrchu zemského“, říká Sangay, a dodává: „V letošní výroční zprávě Human Rights Watch tvrdí, že čínské orgány používaly celostátní kampaň boje proti trestné činnosti k nabádání lidí, aby odsoudili a udávali členy svých komunit při sebemenším podezření k sympatiím a podpoře Jeho Svatosti dalajlamy.“

„Mimoto, tvrdé zákroky proti obráncům lidských práv se v poslední době zvýšily a zintensivněly. Advokát Tashi Wangchuk si v současné době odpykává 5 let ve vězení. „Provinil“ se pouze tím, že obhajoval tibetskou lidovou kulturu a jazyková práva, přesně tak, jak je zakotveno přímo v Ústavě Čínské lidové republiky. Čína také nedávno zakázala tibetským dětem návštěvu neformálních jazykových kurzů v místních klášterech“, říká premiér.

V tomto prohlášení premiér také uvedl: „Jako předehru ke své ambici kontrolovat globální sledovací síť, Čína používá Tibet jako zkušební půdu pro své metody pokročilých sledovacích technologií. Používáním “distribučního systému sociálního managementu,“ komunistická strana posiluje svoji “orwellovskou“ kontrolu nad elektronickým i fyzickým dohledem nad Tibetem.“

„Od roku 2008 přibylo silničních zátaras a kontrolních bodů na všech hlavních silnicích v oblastech městských, stejně tak jako ve vzdálených oblastech Tibetské náhorní plošiny. Čínské orgány přiřadily nejméně jednoho úředníka na každých 20 Tibeťanů v takzvaných tibetských autonomních oblastech – TAR. V antiutopickém světě, který byl takto vytvořen, je často syn postaven proti svému otci, dcera proti své matce, a sourozenec proti sourozenci,“ dodává Sangay.

Sangay pokračuje: „Běžně známá jako „třetí pól“, nese Tibetská náhorní plošina, vedle dalších dvou pólů, označení největší zásobárny ledovců na světě. Tibet je prameništěm některých největších řek v Asii s více než miliardou lidí, kteří jsou na těchto řekách závislí. Zvyšování teploty na náhorní plošině tedy ohrožuje živobytí stovek milionů lidí v Asii, a také negativně ovlivňuje globální klima. Velmi nevhodná čínská politika životního prostředí už proměnila Tibetskou náhorní plošinu na destruktivní těžební uzly, a nespoutané přehrady řek dělají celou situaci ještě více nebezpečnou.“

Svůj proslov zakončuje slovy: „K zajištění toho, aby šel boj o tibetskou svobodu kupředu, Kashag (poradní výbor tibetské vlády v exilu) oficiálně vyhlašuje rok 2019 jako “Rok oddanosti.” Vyzývám všechny lidi milující svobodu z celého světa, aby usilovali o ukončení útisku v Tibetu a bojovali proti beztrestnosti. Tibeťané po celém světě, pokračujme v našem úsilí bojovat za spravedlnost. Pokračujme v posilování naší odolnosti, abychom mohli být s našimi bratry a sestrami ve svobodném Tibetu. Usilujme o navrácení Jeho Svatosti dalajlamy do Potaly ve Lhase, tam, kde právem patří.“

 

Zdroj informací:

http://www.thetibetpost.com/en/news/exile/6427-president-calls-on-free-world-to-commit-to-end-oppression-in-tibet