Domů ProTibetské tipy BuddhistickýTip #3 – Mantra Óm mani padme húm

BuddhistickýTip #3 – Mantra Óm mani padme húm

6074

Nejznámější mantrou tibetského buddhismu je mantra Óm mani padme húm. Tato mantra transformuje negativní emoce.  

Mantra ukazuje na dokonalé vlastnosti mysli a ten, kdo ji opakuje v meditaci postupně dosahuje těchto vlastností. Mantra Óm mani padme húm je pravděpodobně nejznámější mantra tibetského buddhismu a transformuje negativní emoce.  K recitování této mantry pro začínajícího praktikujícího není potřeba lung (zasvěcení) od duchovního učitele. Odříkávat ji může každý, kdo cítí, že to přinese užitek jemu a ostatním cítícím bytostem.

Je to tzv. šestislabičná mantra bódhisattvy soucitu, často je vyrývána do skal a kamenů, psaná na papír a následně jsou těmito papíry plněny meditační mlýnky nebo stúpy. Óm transformuje pýchu a egoismus, ma žárlivost a závist, ni připoutání a egoistická přání, pad nevědomost a zmatek,  chamtivost a lakotu a húm nenávist a hněv.

Opakování manter je možné v duchu i nahlas. Není však důležité, zda mantry opakujeme rychle či pomalu. Opakování nemá žádnou hranici ani limit, mantry bychom měli říkat až do dosažení osvícení. Je dobré zapojit do opakování tělo, řeč i mysl. To znamená, že mysl se soustředí na mantru, řečí přímo opakujeme mantru, tělo používá málu.

V našem eshopu jsou mantry k vidění například na modlitebních mlýncích, špercích nebo tibetských mísách.

Óm mani padme húm