Domů ProTibetské tipy InformačníTip #1 – Co znamenají tibetská jména?

InformačníTip #1 – Co znamenají tibetská jména?

4670
InformačníTip - Tibetská jména

Tashi, Dolma nebo Pasang… Setkali jste se s nějakým Tibeťanem nebo si píšete s dětmi v rámci Adopce ProTibet a chcete vědět, co jejich jméno znamená? Objevte význam tibetských jmen v článku našeho přispěvatele Milana Špaka.

Tibetská jména

Tibeťania nemajú priezviská po otcovi ako na Západe ba ani rodné meno ako ho poznáme my. Tibetské mená totiž vždy predstavujú nejaké cnosti (či vlastnosti viažuce sa k súcitným činom  a transcendentnej múdrosti, podpisujúce sa pod osobitý charakter nositeľa mena podobne ako u severoamerických indiánov, kde sa však mená viac prepájajú so svetom hrdinstva, prírody a zvierat) a pozitívne kvality.  Mnohé z tibetských mien používaných v celom himalájskom regióne sa  spája s Dharmou a mali by sprevádzať ich vlastníka šťastnými krokmi a dobrým osudom. Preto je asi najčastejším menom Taši-šťastie. Iný typ mien je spojený napr. s dňom narodenia dieťaťa, hoci dieťaťu rodičia nemusia dať meno bezprostredne po narodení. Niekedy dieťa pomenujú rodičia alebo rodinný lama až po dlhšej dobe, po roku i viac, podľa astrologických podmienok. Dokonca u tibetských nomádov, ale aj v iných rodinách, si nepotrpia na zaznamenaní dňa narodenia, a tak sa rok narodenia uvádza niekedy ako približný, či s otáznikom. Chlapec alebo dievča, ktorí sú prijatí do noviciátu a rozhodnú sa pre kláštorný život,  zasa dostávajú nové meno, ktoré symbolizuje zmenu identity, uvedenie do nového života, počiatku.

Najbežnejšími menami spojenými s dňami v týždni odpovedajúcimi konkrétnej planéte sú: Dawa (pondelok-Mesiac), Migmar (utorok-Mars), Lhagpa (streda-Merkúr), Phurbu (štvrtok-Jupiter), Pasang (piatok-Venuša), Penpa (sobota-Saturn) Ňima (nedeľa-Slnko).

Mená spojené s božstvami, ktoré človek na púti Himalájmi často stretáva sú napr. u žien Dol-ma (Tára- zo sanskritu, vysloboditeľka, duchovná družka Bodhisattvu Avalokitešváru, v tib. Čenrezi)) alebo Dol-kar (Biela Tára) či Dolžang (Zelená Tára). Nebeská víla- doslova-kráčajúca oblohou, v sans. Dákiní sa v mene objavuje ako Khando. Častým menom je i Lhamo (Bohyňa, Déví). Sengje je menom označujúcim duchovne prebudeného (očisteného od nevedomosti) Buddhu.

Mnohé z mien nezávisia od rodu a môžu byť nimi pomenované ako ženy tak i muži. Takými menami sú napr. Tsering (dlhovekosť), Tsewang (silný život), Dečhen (veľké požehnanie), Džampa (priateľstvo), Ješe (nebeskou múdrosťou obdarovaný), Kalsang, Kelsang (štastlivý, dobrý osud), Lobzang (bystrý, čistého ducha, dobrého srdca), Džamjang (nežný hlas,) Namgjal (víťazný) Ngawang (mocná reč, výrečný), Norbu (klenot), Pema (lotos), Pasang, Sonam,(prosperita, šťastie, zásluha), Rinčhen (vzácny klenot, vzácna hodnota)), Thinle (osvietený čin), Dawa, Ňima, Taši.

Výlučne mužské mená sú napr. Čophel (kvitnúci a rozširujúci Dharmu), Geleg (prosperujúci), Karma (čin, aktivita), Dondhup (jeden z piatich dhjány buddhov, Amogasidhi-(splnené prianie), Dordže (v sans. Vadžra- diamantové žezlo, symbol spirituálnej sily a súcitu), Džigme (nebojácny), Gjaltsen (víťazná vlajka), Gyamtso (oceán, oceán súcitu), Gyalpo (kráľ), Rabten (neochvejný, vytrvalý), Samdup (splnenie prianí), Šerab (transcendentná múdrosť), Thubten (Buddhovo učenie), Wangčug (pán, mocná osobnosť), Woeser (svetlo), Zopa (trpezlivý-jedna so 6 hlavných cností, páramit) a iné.

mniška v Himálaji
Tenzin Zangmo 🙂 foto: Alena Aichlmanová

Vyslovene ženské mená, okrem tých čo sme spomenuli, sú napr. Čodon (svetlo, pochodeň náuky), Čuňi (pravdivá náuka), Jangčhen (Zvučná v sans. Bohyňa sarasvátí, patrónka hudby, vzdelania), Palden (slávou či nádherou obdarená),Zangmo (radostná).

K menám obsahujúcim Boha-Lha patria:  Lhamo, Lhačhin (Bohom požehnaný), Lhadon (svetlo bohov), Lhakpa, Lhabzang (dobré božstvo).

Tieto mená môžu tvoriť ako aj prvé meno tak i druhé v celom mene človeka. Skombinovaním dvoch ženských mien napr.Čhodron Lhamo (bohyňa pravdivého svetla) vzniká celé meno pre ženu. Dečhen Palmo (najvyššiu radosť vyžarujúca),Tsultrim Zangpo (milá, disciplinovaná) Palden Lhamo (vyžarujúca Bohyňa, sans. Šrí déví) sú ďalšie z množstva príkladov.

 Skombinovaním rodovo ambivalentného mena s mužským vzniká mužské meno a skombinovaním so ženským vzniká ženské meno.

Tenzin + Dordže (diamantový správca náuky) je  prvým príkladom. Tenzin je mužské aj ženské meno a Dordže len mužské. Druhým príkladom je celé ženské meno Tsering +Jangčhen (Melodický dlhý život).

Obsiahlejší prehľad tibetských mien a ich významu uvádza v knihe Pojednání o věcech tibetských J.Kolmaš, z ktorej je čiastočne čerpaný i predošlý text.