Domů ProTibetské tipy InformačníTip #2 – Pět Tibeťanů

InformačníTip #2 – Pět Tibeťanů

9054
InformačníTip - Tibetská jména

Chcete se protáhnout, osvěžit a nabrat energii na celý pracovní den? Chcete se cítit lépe, rádi byste zlepšili vaši fyzickou sílu, obratnost a duševní schopnosti? Pak vyzkoušejte Pět Tibeťanů. #informačnítip

Cviky se mají provádět denně, a to v množství minimálně 3krát od každého cviku a maximálně 21krát. Cviky se mají provádět pomalu a soustředěně a pouze tolik, abychom se extrémně neunavovali. Začíná se s minimálním počtem cviků a je možné každý týden maximálně o jeden počet cviků zvýšit.

První Tibeťan

5 Tibeťanů IPostavte se zpříma a široce rozpažte. Prsty rukou se dotýkají, dlaně jsou otevřené a obrácené směrem dolů. Držte ruce rozpaženy a pozvolna se začnete otáčet drobnými bočními kroky ve směru hodinových ručiček. Zaměřte se na jeden bod podle kterého se orientujete a počítáte otáčky. Opakujte jedenadvacetkrát bez přestávky. Když skončíte s točením, postavte se zpříma a dejte ruce v bok. Nadechněte se jako při dlouhém a hlubokém vdechu, vdechujte nosem, vydechněte ústy. Zopakujte nádech a výdech, dokončete dvě opakování mezidechu.

Upozornění: Při prvním pokusu o tento cvik můžete pocítit určitou závrat. Buďte opatrní a nepřepínejte se. Toto cvičení posiluje vestibulární aparát, centrum rovnováhy umístěné ve vnitřním uchu. Následkem pravidelného cvičení závratě ustoupí, otáčení těla bude snadné a plynulé.

Druhý Tibeťan

Pět Tibeťanů IIPoložte se na záda na podložku. Nohy natáhněte zpříma, chodidla směřují vzhůru, kotníky se vzájemně dotýkají. Paže položte podél těla, natažené dlaně jsou otočeny k podlaze. Nadechněte se nosem, zvedejte nohy, až překonáte úhel devadesát stupňů. Současně zvedejte hlavu, až se brada dotkne hrudníku. Vše proved’te jedním plynulým pohybem. Prsty nohou míří přímo k obloze, spodní část zad by se neměla zvednout ze země. Vydechněte nosem nebo ústy a vraťte se nohama i hlavou do původní polohy. Opakujte celý cvik jedenadvacetkrát. Nadechujte se při zdvihání hlavy a nohou, vydechujte při jejich spouštění. Po skončení série se postavte zpříma a dejte ruce v bok a proveďte dva hluboké nádechy a výdechy.

Třetí Tibeťan

Pět Tibeťanů IIIKlekněte si tak, že se prsty nohou dotýkají země. Kolena jsou od sebe asi 10 cm, ruce zapřete dlaněmi proti zadní straně stehen těsně pod hýžděmi. Páteř držte zpříma, bradou se dotýkáte hrudníku. Nadechněte se nosem a současně se zaklánějte v pase. Hlavu zaklánějte, jak nejvíce dokážete. Zapřené ruce vám v záklonu pomohou udržet rovnováhu. Pak vydechujte nosem nebo ústy a plynule se vracejte do výchozí polohy. Celý pohyb opakujte jedenadvacetkrát v plynulém, nepřerušovaném rytmu. Po skončení série se postavte zpříma a dejte ruce v bok a proveďte dva hluboké nádechy a výdechy.

Čtvrtý Tibeťan

Pět Tibeťanů IVPosaďte se zpříma, nohy natáhněte před trupem. Natažené dlaně položte na podlahu rovnoběžně s boky. Poloha dlaní je velmi důležitá, musejí ležet těsně vedle boků. Bradou se dotýkejte hrudníku. Nadechněte se nosem a plynulým pohybem zvedněte boky ze země, a to tak, že nohy pokrčíte v kolenou, čímž se chodidla opřou o zem. Současně proveďte největší možný záklon hlavy. Dostanete se do polohy, v níž je váš trup rovnoběžný se zemí, zatímco nohy a paže jsou svislé. Vydechujte nosem nebo ústy, zatímco se vracíte do výchozí polohy. Paže by se neměly ohýbat. Po skončení série se postavte zpříma a dejte ruce v bok a proveďte dva hluboké nádechy a výdechy.

Pátý Tibeťan

Pět Tibeťanů VVzepřete se na dlaních a prstech nohou. Rozestup mezi dlaněmi i chodidly je asi 65 cm. Hlava je vztyčená v záklonu. Zatímco vdechujete nosem, udržujte paže i nohy napjaté, zvedejte hýždě a sklánějte hlavu k hrudníku, čímž se tělo ohne do polohy, kdy vytváří dokonalý trojúhelník. Vydechněte nosem nebo ústy, zatímco se přehupujete do výchozí polohy. Tělo s výjimkou prstů nohou a dlaní se během cvičení nedotýká země, nohy a paže se neohnou. Cvičení opakujte jedenadvacetkrát v plynulém, nepřerušovaném rytmu. Po skončení série se postavte zpříma a dejte ruce v bok a proveďte dva hluboké nádechy a výdechy.

Cvičit můžete například na gymnastické podložce nebo na složené dece, tu můžete koupit i na našem eshopu.

Zdroj informací: www.sportvital.cz, děkujeme. Zdroj obrázků: www.pinterest.com, upraveno.